Analiza domeniului economiei sociale din regiunea Sud-Est

Analiza domeniului economiei sociale din regiunea Sud-Est Analiza domeniului economiei sociale din regiunea Sud-Est

cercetare sociologică realizată în cadrul proiectului Afaceri de Bine 

 

În luna mai 2022 a fost finalizată cercetarea sociologică din cadrul proiectului #AfaceriDeBine, intitulată ”Analiza domeniului economiei sociale din regiunea Sud-Est”. 

Obiectivele acestei cercetări au fost, deopotrivă provocative și complexe, prin prisma implicării deosebite a tuturor membrilor grupului țintă al proiectului, administratori și acționari ai întreprinderilor sociale, respectiv ai întreprinderii sociale de inserție, finanțate prin proiect și înființate în regiunea Sud-Est, precum și prin efortul de a dezvălui aspecte care țin de: profilul antreprenorului social din regiune, nivelul său de pregătire profesională, oportunități oferite prin intermediul reglementărilor legale în vigoare și posibilități de finanțare/creditare a entităților sociale din regiune etc. 

În baza documentării privind situația la zi a întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție care funcționează în regiunea vizată de proiect, din Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale, publicat în luna decembrie 2021 pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a reieșit un total de 418 entități sociale care funcționează în regiunea Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. 

Comparând datele cu situația la nivel național (2.485 de entități sociale, dintre care 2.440 aflate în funcțiune) ), regiunea Sud-Est se află pe un elegant loc 4, în cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, fiind întrecută doar de regiunile: Centru – 534 de entități sociale, Sud-Muntenia – 486 entități sociale și Nord-Vest – 401 entități sociale. 

De asemenea, dintre județele aflate la nivelul regiunii Sud-Est, cele mai spectaculoase creșteri în privința atestării firmelor ca întreprinderi sociale / întreprinderi sociale de inserție (marcă socială), se înregistrează în județele: Constanța – 99 de entități sociale, Buzău – 89  și Vrancea – 85. Județele: Brăila - 57, Galați - 44 și Tulcea – 44, înregistrează de asemenea un trend crescător în privința înființării entităților sociale, toate aflându-se deasupra numărului mediu la nivel național/județ (35 de entități sociale). 

Totodată, prin intermediul chestionarelor aplicate antreprenorilor locali, cercetarea sociologică a relevat faptul că antreprenorii sociali din regiune au un profil antreprenorial specific, definit printr-o serie de trăsături sociale și psihologice:  

au o vârstă cuprinsă între 35-50 de ani;  

de genul masculin, fără a discrimina antreprenoriatul social feminin;  

studii medii, dar consideră că o formare profesională specifică antreprenoriatului social este un aspect obligatoriu pentru antreprenorii care doresc să dezvolte o afacere socială de succes;  

  • au, în general, familie, copii;  
  • o expertiză redusă în domeniul antreprenorial și foarte redusă, în domeniul antreprenoriatului social, dar au un suflet ”foarte mare” și sunt deosebit de motivați să facă mult bine;  
  • au o experiență anterioară, de obicei îndelungată, în calitate de angajați, dar aceasta a fost cumva întotdeauna considerată ”neîmplinitoare” și chiar ”constrângătoare”, atât din punct de vedere personal, financiar, emoțional, cât și profesional;  
  • au un set specific de valori și credințe, pe care se bazează zilnic în deciziile de afaceri pe care le iau, și care definesc în mod autentic profilul antreprenorului social din regiune: viziune, creativitate, perseverență, inițiativă, ambiție, autodisciplină, atitudine pozitivă, muncă de echipă, perfecționare profesională, adaptabilitate. 

Cercetarea sociologică a mai relevat faptul că domeniul economiei sociale din regiunea Sud-Est este circumscris acelorași caracteristici naționale, din perspectiva cadrului de reglementare legislativă: prea multă birocrație și rigiditate legislativă în privința raportărilor activității economice și sociale a entităților sociale; norme metodologice prea teoretice și dificil de adaptat în practica economică și socială de aplicare a legislației aferente; dificultăți reale în identificarea, contactarea, înregistrarea adecvată și sprijinirea socială a beneficiarilor de entități sociale; resurse financiare și umane reduse ale entităților sociale și lipsa facilităților financiare oferite acestora, prin intermediul legislației în vigoare, fapt care îngreunează mult implicarea acestora în sprijinirea reală și suficientă a comunităților locale și a grupurilor sociale defavorizate. 

Cu toate acestea, ”Analiza domeniului economiei sociale din regiunea Sud-Est” a relevat potențialul și atitudinea antreprenorială ”de bine” care ”respiră” și se dezvoltă rapid, creativ și inovativ social, atât în cadrul entităților sociale, cât și al unor instituții și organizații, aparținând regiunii: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, ai căror reprezentanți au răspuns invitației și ne-au onorat cu prezența, exprimându-și în mod autentic, convingător și profesionist  opiniile privind antreprenoriatul social din regiune, cu ocazia derulării Focus-Grupurilor din luna mai. 

Concluziile ”Analizei domeniului economiei sociale din regiunea Sud-Est vor fi transmise instituțiilor cu atribuții în sprijinirea economiei sociale, astfel încât datele și informațiile cuprinse în cercetarea sociologică să poată fi utilizate în dezvoltarea acestui domeniu.