Uniunea europeana Guvernul Romaniei Instrumente structurale

Cum participați la proiect

Uniunea europeana Guvernul Romaniei Instrumente structurale

Cum participați la proiect

Pentru a fi selectat în grupul țintă trebuie, în primul rând,  să vă doriți ca, împreună cu alte 4 persoane, să formați o întreprindere socială despre care să aveți împreună o idee bine conturată, pe care, cu ajutor de specialitate, va trebui să o dezvoltați într-un plan de afaceri solid. Importantă în faza de selecție, ideea poate fi îmbunătățită sau chiar schimbată în urma cursurilor de formare, așa cum e și firesc. Grupul de 5 asociați este un criteriu eliminatoriu, fiecare din cei 5 trebuind să îndeplinească  condițiile pentru membrii grupului țintă .

Urmează depunerea unei cereri, însoțită de următoarele documente:

  • copie CI/BI;
  • o declarație pe propria răspundere că nu faceți parte din grupul țintă al unui alt proiect finanțat în cadrul acestui apel POCU („Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale” AP4/PI9.v/OS 4.16);
  • acordul scris privind faptul că datele dvs. personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySmis în toate fazele de evaluare, contractare, implementare/sustenabilitate a proiectului „Afaceri de bine”, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului 679/2016 și a Directivei 2002/58/CE privind protecția datelor cu caracter personal;
  • pentru persoanele între 18 și 25 de ani este nevoie de adeverință de studii, de la locul de muncă sau acte care să demonstreze statutul de angajat pe cont propriu pentru a demonstra că nu aparțineți categoriei Neets;
  • în plus,  se vor cere actele prevăzute de reglementările ANC pentru eliberarea certificatelor de absolvire la finalizarea cursurilor de antreprenor în economia socială și manager de întreprindere socială, respectiv certificat de naștere, certificat de căsătorie, adeverință/diplomă de studii.

Următorul pas este întâlnirea cu expertul în selecție - acesta se va întâlni personal cu toți cei care-și exprimă interesul de a se înscrie în grupul țintă (telefonic, prin mail sau prin întâlniri directe cu experții în informare). Expertul în selecție vă va ajuta să completați documentele necesare înscrierii.

Cum participati la proiect

Pentru că avem un număr fix de 21 de întreprinderi sociale ce vor fi sprijinite în proiect, înscrierea în grupul țintă se va face după principiul „primul venit, primul servit”​. Vor exista criterii și măsuri concrete care vor asigura egalitatea de șanse a tuturor persoanelor care doresc să se înscrie în grupul țintă. Expertul de selecție se va deplasa personal la persoanele ce întâmpină probleme ca lipsa de timp sau dificultatea de a acoperi costul transportului pentru înscriere, iar în cazul persoanelor cu dizabilități locurile de întâlnire vor dispune de facilități specifice.

Înscrieți-vă pentru mai multe detalii.

Vreau să mă înscriu și să aflu mai multe detalii