Uniunea europeana Guvernul Romaniei Instrumente structurale

Etapele proiectului

Uniunea europeana Guvernul Romaniei Instrumente structurale

Etapele proiectului

Etapa de informare și înscriere (în perioada IAN 2020 - DEC 2020)

Este perioada în care vom căuta, online și în teren, în zona de Sud-Est, cele 21 de grupuri de asociați (minimum 5 persoane pentru fiecare grup) determinate să-și formeze propria întreprindere socială. Dacă știți persoane cu ideile și determinarea potrivite, faceți un bine, dând mai departe aceste informații.
Etapa cursurilor

  •     Cursuri de antreprenor în economia socială (56 de ore - 18 de pregatire teoretică și 38 de pregătire practică) – în perioada FEB 2020 - DEC 2020 .
  •     Formare de competențe civice și sociale (40 de ore - 14 de pregătire teoretică și 26 de pregătire practică) – în perioada MAR 2020 - MAR 2021 .

Selecția planurilor de afaceri (în perioada IUL 2020 - MAR 2021)

Planurile de afaceri trebuie depuse oricând, începând cu luna 7 de proiect, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea cursurilor.

Comisia de evaluare, formată dintr-un reprezentant al sectorului economiei sociale, un reprezentant al mediului de afaceri din regiune și un reprezentant al instituțiilor financiar-bancare, va alege planurile de afaceri coerente și realiste, bazate pe o analiză de piață proprie și pe analiza SWOT, respectând criteriul  egalității de șanse. Procesul va fi transparent, echidistant și obiectiv, criteriile de selecție fiind comunicate personal tuturor membrilor grupului țintă.

Proiectul prevede cel puțin 3 întreprinderi ce vor promova măsuri concrete de inovare socială și 3 întreprinderi ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor, iar cel puțin 7 prevăd înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. Prin urmare, vor fi selectate primele 3 planuri cu acest profil din fiecare din cele două categorii, în ordinea punctajului, și apoi restul până la 21 de planuri, în ordinea punctajului, cu mențiunea că vor primi puncte în plus planurile care prevăd angajarea/sprijinirea persoanelor vârstnice și cu dizabilități.

Consilierea membrilor grupului țintă și înființarea întreprinderilor (în perioada MAR 2021 - MAI 2021)

Consilierea va viza toate etapele noii afaceri, de la găsirea  sediului, angajarea de personal și identificarea piețelor de desfacere, până la detalierea strategiei de marketing, elaborarea politicii de preț, regulile ce trebuie urmate și aspecte legate de inovarea socială.

În plus, cei 7 experți în consiliere și înființare întreprinderi vă vor acorda sprijinul pentru înregistrarea legală a structurilor formate ce vor primi atestat de întreprindere socială, explicându-vă pașii pe care trebuie să-i parcurgeți, precum și toate taxele și autorizațiile de care trebuie să vă ocupați.

Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (în perioada MAI 2021 - MAR 2023)

Rolul experților în monitorizarea întreprinderilor sociale nu va fi de „polițiști ai planului de afaceri”. Ei vor purta un dialog permanent cu asociații întreprinderilor nou înființate, vor efectua vizite bilunare, anunțate sau nu, pentru a constata personal progresul și/sau problemele apărute în implementarea planurilor de afaceri. Experții nu se vor implica în activități de consultanță sau în activități de management ale firmelor nou înființate, dar vor putea oferi soluții la problemele apărute în implementarea planurilor de afaceri, cum ar fi întocmirea de notificări sau acte adiționale la cererea de finanțare, dacă este cazul.

Furnizarea ajutorului de minimis acordat prin proiect (în perioada MAI 2021 - MAR 2023)

Valoarea maximă acordată pentru fiecare dintre planurile aprobate este de 462.380 lei/plan de afaceri (valoarea maximă admisă), reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile prevăzute în planul de afaceri.

Pentru fiecare întreprindere socială ajutorul de minimis se va acorda în trei tranșe: pentru înființarea întreprinderii sociale și pentru funcționarea acesteia în primele 8 luni de la dobândirea personalității juridice, pentru funcționarea întreprinderii în următoarele 8 luni de la primirea primei tranșe, respectiv pentru funcționarea întreprinderii în ultimele 6 luni de funcționare a întreprinderii sociale în cadrul proiectului.

Sprijin: rețele de sprijin, parteneriate, analiza economiei sociale în regiunea Sud-Est (în perioada IUL 2020 - MAR 2023)

Pe lângă elementele de sustenabilitate ale afacerilor sociale sprijinite în proiect, vom oferi ajutor sustenabil,  creând o rețea de sprijin a întreprinderilor sociale. Prin programul „Adoptă o întreprindere socială” vom atrage mari companii în rețeaua de sprijin. În plus, vom realiza o analiză a economiei sociale în regiunea Sud-Est, cu informații relevante pentru dezvoltarea zonei. Pentru că inovația și binele se contruiesc nu doar cu cele mai bune intenții, ci și cu cele mai bune informații.

Vreau să mă înscriu și să aflu mai multe detalii