Povestea mea de bine, de la IDEE la SUCCES! WAY FOR ADVISORY

WAY FOR ADVISORY WAY FOR ADVISORY

Comunitățile defavorizate, la fel ca și persoanele în risc de excluziune socială sau cele din orice categorie de sprijin au nevoie de proiecte de tipul plasare pe piața forței de muncă, oferirea unei calificări, reîntoarcere din străinătate sau facilitarea accesului la servicii și la o viață demnă. Din acest motiv, cinci persoane din Brăila au fondat Way for Advisory, o societate comerciala care va oferi întreprinzătorilor din zona de Sud-Est și nu numai instrumentele de lucru potrivite atunci când doresc să construiască o afacere, caută parteneri pentru a construi afacerea sau doresc să acceseze bani din fonduri externe/publice.

Astfel, vor oferi consultanță comunităților pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă pe termen scurt, mediu și lung. Totodată, din misiunea socială a acestei firme mai face parte și scrierea de proiecte către diverse surse de finanțare pentru persoane care nu își permit acest lucru, dar au potențial din punct de vedere al abilităților.

În momentul actual, pe piața consultanței există foarte mari nevoi și din partea clienților, iar structurile mari de consultanță sunt orientate în mare parte pe aspectul câștigării proiectului cei mult, clientul rămânând pe cont propriu pe partea de implementare. Rolul acestei echipe este, însă, de a fi alături de clienți pe tot parcursul derulării proiectului, în toate etapele, de la scriere până la încheierea sustenabilității proiectului respectiv.

Tot ca misiune socială, Way For Advisory va desfășura regulat campanii de informare, cu scopul de a conștientiza publicul despre importanța accesării de fonduri, întrucât acestea determină dezvoltarea de la nivel individual la nivel local, regional, național prin investițiile realizate, prin contribuții și locuri de muncă.

Clienții firmei vor fi persoane fizice, cât și juridice interesate de accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Aceste categorii de clienți îi vor ajuta pe cei cinci membri să obtină venituri pentru proiectele sociale pe care și le propun.

Beneficiarii misiunii lor sociale sunt persoanele din grupuri vulnerabile (copii în situație de sărăcie, delincvență juvenilă, rinerii de peste 18 ani care nu mai sunt prinși în sistemul de ocrotire a copiilor fără familie, vârstinicii fără sprijin, adulți fără ocupație, care nu își găsesc un loc de muncă etc). Aceste categorii au nevoie de o implicare activă și permanentă, astfel încât să poată fi ajutate să iasă din situația dificilă în care se află.

Pe piață există numeroase firme, fundații sau ONG-uri care oferă servicii de consultanță pentru scrierea unor astfel de proiecte, unele chiar cu vechime ridicată, astfel încât este un segment competitiv pentru societatea comerciala. Cu toate acestea, elementul diferențiator este acela că echipa va realiza consultanța cu plata abia în etapa de succes a proiectului, adică în momentul în care afacerea devine finanțată și proiectul este declarat câștigător.

Sperăm ca inițiativa acestei echipe să fie primită de către public cu deschidere și că membrii vor avea curând un portofoliu de proiecte câștigătoare, care vor veni atât în sprijinul comunităților defavorizate, dar care vor aduce și valoare și vor contribui la dezvoltarea la nivel national a mai multor segmente (social, economic, cultural etc).