Termeni și condiții

INFORMAȚII DESPRE WEBSITE

Site-ul web www.afaceridebine.ro (“Site-ul”) este proprietatea societății ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L cu sediul social în Mun. București str. Mixandrei nr. 66, camera 2, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14471/27.08.2008, Cod Unic de Înregistrare RO24386449, telefon contact: 0790337198, email : [email protected].

Site-ul are ca scop aplicarea unui pachet complex de măsuri de înființare a 21 de întreprinderi sociale. Întreprinderea socială este o afacere creată pentru a rezolva o problemă socială, o soluție pentru a rezolva o problemă socială prin crearea, unor locuri de muncă, prin generarea unor venituri, prin valorificarea unor resurse locale sau oferirea unor servicii de bază care lipsesc într-o comunitate. Antreprenorul identifică o problemă socială, verifică dacă presupunerile sale sunt corecte și dacă afacerea chiar ajută oamenii sau beneficiarii vizați, să-și valideze produsul sau serviciul în piață (să facă un studiu, să iasă cu un prototip), iar apoi, dacă rezultatele arată că există o oportunitate reală, să facă o planificare.

Utilizarea Site-ului de către dumneavoastră implică acceptarea și respectarea acestor Termeni și Condiții de utilizare a website-ului, a Politicii de utilizare cookie-uri și a Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L. 
ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L își rezervă dreptul de a modifica conținutul website-ului www.afaceridebine.ro (denumit în continuare „Conținut”) ori de câte ori va considera necesar.

Totodată, ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L va putea, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții, prin actualizarea acestora. Vizitatorii au obligaţia să respecte oricare şi toate astfel de revizuiri.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Conținutul Site-ului (structura și design-ul website-ului www.afaceridebine.ro, datele sau informațiile accesibile prin intermediul său, inclusiv eventualele baze de date aferente, candidați antreprenori (care să cunoască conceptul de economie socială (definit în legea Nr. 219/2015) și care să își dorească să pornească o întreprindere socială), imaginile statice/dinamice, materialele multimedia, elementele grafice precum și mărci și logo-uri ai Societatii etc.) reprezintă proprietatea exclusivă a Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L, fiind obiect al protecției legale (potrivit legislației aplicabile cu privire la drepturile de proprietate intelectuală).

Puteți utiliza Conținutul de pe website-ul www.afaceridebine.ro doar pentru folosința dvs. personală.

Dacă veți considera că un anumit conținut aflat pe Site încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală sunteți rugați să ne trimiteți un email la adresa [email protected], indicând drepturile încălcate.

Orice comentarii, sugestii, idei pe care ni le comunicați pentru imbunătățirea functionalității sau aspectului Site-ului vor deveni proprietatea Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L.

VIZITATORII SITE-ULUI. CONTUL DE VIZITATOR/FORMULARUL DE INSCRIERE

Site-ul este destinat consultării sale de către orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice sau reprezentanților persoanelor juridice, acționând în numele și pe seama persoanei juridice cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea sau Vrancea), să aveți cel puțin studii medii, să nu faceți parte din categoria NEETS (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) și să nu detineți peste 50% participații (ex. acțiuni, capital social) la alte firme.

În cazul creării unui cont de VIZITATOR pe WEBSite, veți ține cont de următoarele:

 • la crearea contului, sunteți obligat să oferiți următoarele informații: nume, prenume, email, numar telefon și parolă. Aveți obligația de a furniza informații corecte și actuale; ori de câte ori datele de înregistrare sunt modificate, vă rugăm să le actualizați.
 • este interzisă crearea unui cont utilizând identitatea altei persoane; Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L nu va fi ținută responsabilă pentru orice prejudicii suferite de Vizitator sau terți în cazul nerespectării acestei reguli. Ori de câte ori se va constata că ați utilizat date cu caracter personal care nu vă aparțin, contul va fi șters, accesul blocat iar dacă prin aceasta se aduc prejudicii altor persoane sau Site-ului, datele vor fi comunicate organelor de cercetare.
 • sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității privind nume de utilizator, parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parola asociată contului. Accesarea unui cont prin utilizarea nume de utilizator, parolă aferente acestuia este considerată efectuată de către utilizatorul de drept al contului.
 • vă rugăm să ne informați de îndată ce aveți suspiciuni de utilizare neautorizată a contului sau cu privire la o potențială breșă de securitate.

Ne rezervăm dreptul, în mod unilateral, de a înceta sau suspenda accesul către Site sau către o parte din Site, la orice moment, pentru orice motiv sau fără motiv, fără notificare prealabilă şi/sau fără notificare.
Este interzisă utilizarea acestui Site pentru a posta sau transmite orice fel de materiale ilicite, ameninţătoare, false, înşelătoare, abuzive, de hărţuire, defăimătoare sau care încalcă ordinea publică și bunele moravuri sau care ar putea constitui sau încuraja un comportament infracțional.

HYPERLINK-URI

Site-ul poate include şi link-uri către alte site-uri care nu sunt în proprietatea Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L sau către rețele de socializare pentru funcționarea sau conţinutul cărora Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Înainte de a accesa orice astfel de link, vă sfătuim să verificați Termenii și Condițiile de Utilizare a acestora precum și Politica de Confidențialitate și Protecția datelor valabile pe aceste site-uri sau rețele sociale. Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L nu va fi ținută răspunzătoare pentru modul de prelucrare a datelor dvs. de către aceste site-uri/rețele de socializare terțe.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate datele colectate în cursul vizitelor/formularului transmis pe prezentul WebSite sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România și Uniunea Europeană. Ne angajăm să nu dezvăluim nicio informaţie cu privire la vizitele utilizatorilor pe WebSite, exceptând situaţiile legale.

La orice vizită a Site-ului, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului de servicii internet şi site-ul web vizitat. Datele sunt pastrate pe propriul server de web aflat in proprietatea Societatii in Bucuresti si este securizat in mod corespunzator. Accesulla datele persoale sunt limitate strict personalor autorizate in acest sens. Autorizarea persoanelor este reglementata prin proceduri interne.

Pentru informații complete cu privire la modalitățile și condițiile de prelucrare a datelor pe care ni le furnizați, consultați POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L .

Pentru prezentarea unor informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau de către persoanele împuternicite de noi, precum și pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să adresați cererea dumneavoastră, în scris, Responsabilului cu protecția datelor al Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L, prin e-mail, la adresa: [email protected]  sau prin poștă, la adresa: Mun. București str. Mixandrei nr. 66, camera 2, Sector 4.

Serviciile oferite de Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L nu sunt adresate minorilor, prin urmare, nu prelucrăm datele minorilor.
  
Scopurile si temeiurile prelucrarii si categoriile de date prelucrate. Conform legislatiei care reglementeaza Institutiile Europene prin POCU/449/4/16/ privind Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă. Pentru a putea solicita informatii concludente, participa la selectie, cursuri, si respectiv de a acces o finantare, este necesar sa parcurgeti etapele asa cum sunt prevazute in cadrul prezentei pagini de net (inregistrarea prin completarea formularului, creare cont s.a.).

FORMULARUL DE INSCRIERE

Vă invităm să utilizați formularul de “ FORMULARUL DE INSCRIERE” pus la dispoziție pe website pentru a solicita mai multe informatii:

 • a ne solicita informații despre POCU/449/4/16/ privind Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă,
 • a ne transmite o sugestie/reclamație legată de activitatea noastră, 
 • a vă exercita oricare dintre drepturile prevăzute de GDPR

Vă informăm că, în acest context, vom prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

Datele prelucrate: date de identificare sau de contact pe care ni le oferiți pentru a vă putea răspunde: nume, prenume, adresa de email, telefon, judet, Oras, date cu caracter personal care ar putea fi conținute în documente pe care ni le transmiteți în susținerea solicitării.

În cazul COMPLETARII FORMULARULUI DE INSCRIERE SI DE AFLARA A MAI MULTOR DETALII  pe WEBSite, veți ține cont de următoarele:

 • aveți obligația de a furniza informații corecte și actuale; ori de câte ori datele de înregistrare sunt modificate, vă rugăm să le actualizați.
 • este interzisă crearea unui cont utilizând identitatea altei persoane; Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L nu va fi ținută responsabilă pentru orice prejudicii suferite de Vizitator sau terți în cazul nerespectării acestei reguli. Ori de câte ori se va constata că ați utilizat date cu caracter personal care nu vă aparțin, contul va fi șters, accesul blocat iar dacă prin aceasta se aduc prejudicii altor persoane sau Site-ului, datele vor fi comunicate organelor de cercetare.
 • vă rugăm să ne informați de îndată ce aveți suspiciuni de utilizare neautorizată a datelor personale sau cu privire la o potențială breșă de securitate.

In cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, toate date suplimentare de identificare, necesare unei identificări corecte a persoanei vizate (CNP, adresă de corespondență/domiciliu, serie și nr. CI/BI sau alte informații din documentele de identitate etc.).

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale sunt destinate utilizării de către Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L strict in cadrul derulari proiectului “afaceri de bine” prin  POCU/449/4/16/ “privind Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă” şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • persoanelor vizate/ reprezentanţii legali ai persoanelor vizate;
 • angajaţi;
 • împuterniciţi ai Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L (persoane fizice sau juridice);
 • parteneri contractuali;
 • alte instituții/autorități centrale /locale si europene;
 • în cadrul activității de investigare/control;
 • Auditori interni, externi şi internaţionali.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menţionate mai sus, în vederea efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru finantarea proiectelor selectate in conditile legislatiei europene.

Temei: interesul legitim – 

 • art. 6 alin. 1 lit. b) – GDPR din momentul in care va calificati pentru aceasta finatare prin POCU/449/4/16/ privind Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă se aplica cerintele necesare finantarii, prin semnarea unor acte/documente corespunzatoare;
 • art. 6 alin. 1 lit. f) – GDPR, constând în necesitatea de a ne indeplini in conditii cat mai bne obiectivele propuse in cadrul proiectului afaceridebine prin oferirea informatiilor complete, suportului s.a. persoanelor interesate si care indeplinesc conditiile de participare si acesare fonduri europene. În plus, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, temeiul va consta în obligația respectării prevederilor legale – art. 6 alin. 1 lit. c) (măsurile de identificare a solicitanților care ne comunică cereri de exercitare drepturi conform GDPR au scopul de a respecta prevederile GDPR prin aceea că preveni încălcarea drepturilor altor persoanelor vizate cu ocazia soluționării cererilor). 

RĂSPUNDERE

Vizitatorul Site-ului va utiliza informațiile publicate pe Site pe propria răspundere, fiind singur responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestuia, precum și pentru orice daune materiale, morale sau de orice altă natură. 

Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio daună produsă prin infectarea computerului sau echipamentului utilizat pentru accesarea sau utilizarea Site-ului, descărcarea vreunui material (informație, text, imagine video, fișier audio, fotografie etc.) de pe Site. Răspunderea pentru protejarea propriilor echipamente împotriva contaminării cu viruși sau intruziunii ilicite precum și pentru salvarea datelor/informațiilor aparține utilizatorului.

Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L va depune eforturi pentru ca Site-ul să funcționeze permanent, însă își rezervă dreptul de a întrerupe oricând serviciul, în cazul în care este necesar pentru intervenții tehnice/mentenanță/utilizare anormală/frauduloasă de către utilizator sau un terț sau orice alte situații care impun suspendarea acestuia.

Registrele informatice, metadatele, acțiunile aferente bifării/debifării unor căsuțe de către dvs. înregistrate de sistemele utilizate de Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L în legătură cu funcționarea sau în scopul funcționării acestui Site vor fi considerate dovezi ale comunicărilor intervenite între Selgros și utilizator și a opțiunilor/acordurilor astfel exprimate.

LEGE APLICABILĂ

Drepturile și obligațiile Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L și utilizatorilor Site-ului, conform acestor Termeni și Condiții de utilizare a website-ului, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

DIVERSE

Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L nu vă va solicita în nicio situație, prin niciun canal de comunicare, informații despre carduri bancare și parole personale asociate acestora sau asociate oricăror conturi (bancare/conturi online/conturi în aplicații etc.) pe care le dețineți. Dacă divulgați astfel de informații unui terț (inclusiv atunci când terțul afirmă că reprezintă Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L), vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea neautorizată a acestor date, Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L neasumându-și nicio răspundere pentru eventuale prejudicii pe care le-ați putea suporta. Societatii ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L executa finantarea proiectelor in baza legislatiei europene in stricta coordonare cu institutile finantatoare.

Prezentele conditi vor fi completate si/sau modificate in concordanta cu dezvoltarea website-ului.

FORMULARE (In cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR)