Politica de securitate a datelor cu caracter personal

ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L  S.R.L o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile romane, avand sediul social în Mun. București str. Lăstarului nr. 21-25, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14471/27.08.2008, Cod Unic de Înregistrare RO24386449, (denumită în cele ce urmează “Societatea”), in calitate de operator de date cu caracter personal, desfasoara activitati de prelucrare de date cu caracter personal in cadrul Programului organizat si finantat prin POCU/449/4/16/ “privind Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”, (datele cu caracter personal ai unor antreprenori/vizitatori/participanti/utilizatori care să cunoască conceptul de economie socială definit în legea Nr. 219/2015) prin intermediul website-ului www.afaceridebine.ro

In continuare va prezentam politica de securitate a datelor cu caracter personal si de confidentialitate aferenta acestor prelucrari de date, prin care va informam si explicam modul in care sunt utilizate datele si informatiile cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului „afaceridebine.ro”, astfel:

 • Principiile pe care le respectam cand prelucram datele cu caracter personal
 • Ce informatii colectam si prelucram 
 • Ce drepturi aveti in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de Societate
 • In ce scop utilizam informatiile pe care le colectam si care este baza care ne permite prelucrarea datelor
 • Cum stocam datele dumneavoastra cu caracter personal
 • Comunicarea datelor dumneavoastre cu caracter personal catre alte persoane
 • Cat timp prelucram datele cu caracter personal 
 • Securitatea datelor cu caracter personal

In cadrul programului (etapa de informare si inscriere) Societatea colecteaza informatii cu caracter personal atunci cand vizitatorii/utilizatorii website-ului viziteaza pagina de web, se inregistreaza pe website-ul www.afaceridebine.ro si/sau solicita informatii prin completarea si transmiterea formularului necesar, https://afaceridebine.ro/formular-inscriere.

Principiile pe care le respectam cand prelucram datele cu caracter personal
In aplicarea prevederilor legale, Societatea garanteaza ca datele cu caracter personal vor fi:
a) prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) colectate exclusiv în scopuri determinate, explicite şi legitime;
c) adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
d) exacte şi, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca  datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie şterse sau rectificate;
e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate; Stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.
f) prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorarii accedentale prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Ce informatii colectam?

Procedura de preluare a datelor personale este realizata de Societate (etapa de informare si inscriere) prin colectarea online, aceasta operatiune find desfasurata in acord cu dispozitiile legii in vigoare si a normelor si dispozitiile interne ale Societatii privind datele personale. Datele personale sunt colectate prin inregistrarea pe pagina de websit (cont), cat si in cadrul formularului de informare.
Societatea colecteaza si proceseaza in momentul inregistrarii si/sau completarii formularului urmatoarele informatii: 

 • Caracter obligatoriu: nume, prenume, email, numar de telefon, localitate, judet, varsta , studii.

Ce drepturi de acces aveti?

Toate persoanele vizate, care si-au oferit datele personale prin intermediul website-ului « afaceridebine.ro », au urmatoarele drepturi :

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuata de catre Societate in legatura cu datele colectate, conform celor descrise in prezentul document ;
 • Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine confirmare din partea Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatea de prelucrare ;
 • Dreptul de rectificare a datelor, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Societate a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete ;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automata ;
 • Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ;
 • Dreptul de opozitie, in ceea ce priveste activitatea de prelucrare efectuata pentru scopuri d emarketing ;
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege ; este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Societatea sa anonimizeze aceste date (lipsindule astfel de caracter personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice ;
 • Dreptul de portabilitate a datelor, respectiv – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit precum si – dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Societate catre alt operator de date (din cadrul Uniunii Europene) in conditile in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului de prelucrare date personale, atunci cand a fost solicitat.

La cererea scrisa, puteti primi cu titlu gratuit urmatoarele informatii :

 • Confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Societate;
 • Modificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • Transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 • Notificarea catre terti carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform punctelor de mai sus, daca aceasta notificare nu se dovedeste impozibila sa nu presupune un efort disproportional fata de interesul legitim care putea fi realizat.

Pentru realziarea acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o cerere scrisa la :

Adresa de email : [email protected]
Adresa Societatii : Mun. București str. Lăstarului nr. 21-25, Sector 4,

Societatea are obligatia de a raspunde in maximum 30 de zile calendaristice unor astfel de solicitari, oferind datele solicitate catre solicitant in legatura cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuata in legatura cu datele apartinand solicitantului.

Date de contact ale Autoritatii Nationale de Supreveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr.58-30, Sector 1, cos postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, email: [email protected], web-site-ul : www.dataprotection.ro.

In ce scop utilizam informatiile pe care le colectam?

Utilizam informatiile cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. in urmatoarele scopuri:

 • pentru a va informa cu privire la posibilitatea de a crea cel puțin 5 locuri de muncă; 
 • pentru a va informa cu privire la obtinerea unui ajutor minim. Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 462.380 lei/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile prevăzute în planul de afaceri;
 • pentru a va informa cu privire la cunoștintele civice, sociale, antreprenoriale și manageriale care să  permită conceperea de planuri de afaceri sociale viabile și să îmbine realist eficiența economică cu misiunea socială; 
 • pentru a va oferi consiliere personalizată a întreprinzătorilor  ale căror planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare în cadrul proiectului „Afaceri de bine”;
 • pentru a va putea oferi consiliere in ceea ce priveste crearea de rețele de sprijin și parteneriate pentru transfer de bune practici și informații cu entități de economie socială de la nivel regional, național, European;
 • pentru a va informa cu privire la modul si conditiile de operare a conceptul de economie socială definit în legea Nr. 219/2015;
 • pentru a va informa cu privire la modul si conditiile de operare prin care se creșteti calitatea vieții, a organizațiilor sociale folosind idei creative pentru a schimba existențe și pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător.
 • Desfasurarea activitatilor de reclama, marketing si publicitate si pentru a va informa cu privire la eventualele modificari ale proiectului „afaceridebine”. Acest scop de prelucrare este desfasurat in baza consimtamantului participantilor la proiectul „afaceridebine”.
 • Arhivarea datelor cu caracter personal in scopuri statistice. Acest scop de prelucrare este desfasurat in vederea atingerii intereselor legitime urmarite de Societate in ceea ce priveste de realizarea de analize statistice privind desfasurarea proiectului „afaceridebine”.
 • Privind desfasurarea serviciilor de comunicatii electronice. Acest scop de prelucrare este desfasurat in vederea atingerii intereselor urmarite de Societate in ceea ce priveste punerea la dispozitie a wbsite-ului ca parte a proiectului „afaceridebine”.

Atunci cand este solicitat consimtamantul, daca vizitatorul website-ului nu il acorda, activitatile vizate nu vor fi desfasurate. De asemenea, vizitatorul/utilizatorul poate oricand sa revina asupra deciziei sale in acest sens, potrivit instructiunilor.

Atunci cand prelucrarea este desfasurata in temeiul intereselor legitime ale Societatii, vizitatorul/participantul are dreptul de a se opune prelucrarii, daca justifica astfel de motive legate de situatia particilara in care se afla.

In cazul in care nu sunteti de acord ca datele sa fie prelucrate, va fi necesar  sa nu va creati cont si/sau sa completati formularul de informare in cadrul proiectului „afaceridebine” si nu veti putea utiliza si/sau solicita informatii prin intermediul website-ului www.afaceridebine.ro.

Cum stocam si cand transferam datele dvs. personale?

Toate informatiile personale pe care le trimiteti prin intermediul website-ului www.afaceridebine.ro si/sau prin formularul de inscriere, sunt transmise si stocate pe servere securizate localizate in Romania, Mun Bucuresti si astfel va exprimati acordul pentru acest mod de stocare, procesare si/sau transfer.

Comunicarea datelor dumneavoastra cu caracter personal catre alte persoane:

Putem transmite informatiile pe care le colectam catre:

 • Companiile afiliate din tara si din strainatate inclusiv partenerilor nostri
 • Imputernicitii cu care executam contracte de mentenanta, care ne furnizeaza anumite servicii
 • Furnizori de servici si bunuri
 • Parteneri contractuali ai ARSENOAIEI ȘI MĂTĂȘEL CONSULTING S.R.L S.R.L
 • Autoritati publice;
 • Autoritati europene;
 • Organe judiciare, sau alti destinatari din Romania, spatii UE;
 • Autoritati publice de orice tip si autoritatile judecatoresti din Romania/UE.
 • Oragizatorul transmite datele cu caracter catre UE (autoritatile finantatoare a proiectului).

Cat timp prelucram datele cu caracter personale?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate si stocate de catre Societate doar pe durata participarii (perioada de informare, selectie, consultare, finantare, monitorizare, raportare s.a.) dumneavoastra la Proiectul „afaceridebine”.

Odata cu iesirea din respectivul proiect, datele cu caracter personal corespunzatoare participantului, prelucrate de catre Societate, vor fi anonimizate in baza de date de indata ce procesam anularea. Procesul poate dura pana la maxim 30 zile de la primirea solicitarii participantului sau, in celelalte cazuir de iesire din proiect, de la demararea procesului.

Aceasta operatiune de anonimizare echivaleaza cu stergerea datelor intrucat nu se mai poate crea vreo lagatura cu persoana vizata ale carei date cu caracter personal au fost anterior prelucrate.

In cazul in care, timp de 12 luni calendaristice, un cont nu inregistreaza nicio activitate, aceasta va fi anulat de catre Societate, iar datele vor fi anonimizate/sterse.

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea certifica faptul ca indeplinește cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal. 

Societatea utilizeaza metode și tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. 

Regulamentele, instructiunile si alte norme interne ale Societatii contin reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate; 

Personalul Societatii este instruit (atat prin semanrea fiselor de post si a anexelor corespunzatoare, cat si prin luarea la cunostinta de regulamentele, instructiunile, normele interne ale Societati in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, confidentialitatea lor) in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate. 

Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat conform „Instructiuni privind asigurarea securitatii informationale in procesul exploatarii tehnicii de calcul in cadrul Societatii”. 

Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens. Autorizarea este adusa la conostitna fiecarui salariat ai Societatii/colaborator prin semnarea fisei d epost si/sau a anexelor corespunzatoare.

Colectarea automata de date care nu au caracter personal

In unele cazuri, este posibil ca Societatea sa colecteze informatii cu caracter non-personal despre Utilizatori website-ului. Exemple de informatii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele domeniului website-ului de unde a fost facuta conexiunea la website-ului www.afaceridebine.ro.

In timpul navigarii website-ului www.afaceridebine.ro, Societatea va putea stoca anumite informatii ale Utilizatorului. Aceste informatii vor fi sub forma unui fisier „Cookie” sau a unui fisier similar. Aceste fisiere „Cookies” ajuta Societatea sa construiasca website-ul  www.afaceridebine.ro sau sa ofere publicitate care sa raspunda cat mai bine intereselor si preferintelor  Utilizatorilor.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot sterge sau bloca fisierele „Cookies” sau se poate primi o atentionare inaintea primirii unui astfel de fisier. 

Societatea recomanda Utilizatorilor  sa consulte instructiunile browser-ului sau fisierul de ajutor (pagina principala a site-ului „Politica de Cookies”) care se poate accesa pe website-ul www.afaceridebine.ro

Dispozitii finale

Societatea, in functie de complexitatea informatiilor, a normelor Europene cat si a dezvoltari tehnologice poate actualiza informatiile din cadrul « Politicii de securitate a datelor cu caracter personal » a website-ului www.afaceridebine.ro.

In cazul modificarilor  veti  fi informati cu privire la schimbarile semnificative in modul in care utilizam informatiile personale, printr-o notificare trimisa la prima adresa de e-mail specificata in contul pe website-ul  www.afaceridebine.ro sau prin plasarea unui anunt vizibil pe website-ul nostru.